Договір публічної оферти 【NataliOrganic】
Нішева косметика
+38 (099)   498 - 53 - 40
+38 (096)   415 - 67 - 59


Договір публічної оферти

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Фізичної особи-підприємця

Шепель Наталія Миколаївна № 01/23

від 02 січня 2023 року

ДОГОВІР

Публічної оферти

Цей Договір публічної оферти встановлює умови та порядок торгівлі товарами в інтернет-магазині, що знаходиться за адресою: https://nataliorganic.com/ (надалі – «Інтернет-магазин»), та є публічною офертою Фізичної особи-підприємця Шепель Наталії Миколаївни, (надалі «Продавець», реєстраційний номер платника податків - 2771619505) для невизначеного кола осіб у розумінні ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір публічної оферти у сфері торгівлі товарами, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет (надалі – «Договір») на нижчевикладених умовах:

1. Загальні положення

1.1. Відносини між Покупцями та Продавцем базуються на основі Договору публічної оферти.

1.2. Договір Публічної оферти є публічним Договором, що регулюється ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.

1.3. Умови публічного договору є однаковими для всіх.

1.4. Придбавши Товар Продавця, Ви акцептуєте умови цього Договору та підтверджуєте, що ознайомлені з ним та погоджуєтесь з його умовами.

1.5. У Договорі вживаються терміни в такому значенні:

1.6. Продавець може надавати право користування Інтернет-магазином, що знаходиться в мережі інтернет за адресою: https://nataliorganic.com/ іншим фізичним особам-підприємцям та юридичним особам для реалізації Товару.

2. Предмет Договору

2.1. Цей Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Продавцем з однієї сторони та Покупцем з іншої з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень цього Договору та Додатків до нього.

2.2. За цим Договором Продавець зобов'язується продати Покупцю обрані Покупцем Товари передбачені у п. п. c. пункту 1.5. цього Договору, а Покупець зобов'язується прийняти Товари й оплатити за них в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.

2.3. Продаж Товарів Продавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін.

3. Порядок оформлення Товару та отримання оплати Продавцем

3.1. Покупець звертається до Продавця будь-яким зручним способом зв’язку, що опублікований в Інтернет-магазині, обирає Товари та здійснює Замовлення.

3.1.1. Покупець залишає заявку в Інтернет-магазині Продавця, де зазначає свої особисті дані: ПІБ, номер телефону, адреса електронної пошти, адреса доставки/номер відділення Нової Пошти/Укрпошти. Покупець зобов'язується надати точну інформацію про себе. Продавець Не несе відповідальності за неправильність даних, наданих Покупцем Під час здійснення Замовлення.

3.2. Покупець може обрати будь-які Товари із наявності у Продавця.

3.3. У випадку відсутності обраних Товарів Покупцем, Продавець зобов’язаний повідомити Покупця про відсутність цих Товарів у наявності.

3.4. У випадку відсутності обраних Товарів у Продавця, Покупець має право:

- замінити відсутній Товар на аналогічні Товар/Товари, що знаходяться у наявності у Продавця;

- відмовитися від обраних Товарів;

- скасувати Замовлення.

3.5. Продавець, отримавши звернення від Покупця, попереджає його про умови Договору та отримує згоду на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку), за необхідності надає інформацію про Товари (вартість, строки доставки та інше).

3.6. Оплата за Товари може здійснюватися за допомогою сторонніх платіжних систем (WayForPay, LIQPAY), що є підключена до Інтернет-магазину, із використанням послуг поштових служб або переказ на розрахунковий рахунок Продавця.

3.7. Розрахунок за Товари відбувається у національні валюті України – гривні.

3.8. Покупець, оплативши за Товари, акцептує умови цього Договору та отримує вказані у цьому Договорі Товари; не оплативши Товари, Покупець відмовляється від Договору та від Товарів, які продаються Продавцем згідно з умовами цього Договору.

3.9. Оплата за Товари, передбачені у п. п. С п. 1.5., здійснюється у спосіб, який запропонований Продавцем, а саме:

3.9.1. Передоплата у розмірі 100% (сто відсотків) за допомогою платіжних систем (WayForPay, LIQPAY), що є підключена до Інтернет-магазину;

3.9.2. Передоплата у розмірі 100% (сто відсотків) на розрахунковий рахунок Продавця;

3.9.3. а також інші способи оплати які розміщені в Інтернет-магазині Продавця.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Продавець зобов’язується:

4.2. Продавець має право:

4.3. Покупець зобов’язується:

4.4. Покупець має право:

5. Доставка Товару

5.1. Доставка Товару відбувається із використанням поштових служб (Нова пошта, Укрпошта (доставка у поштомати, доставка кур’єром)), як в межах території України, так і закордоном.

5.2. Після відправлення Товарів Продавець надсилає Покупцю інформацію щодо відправлення (номер накладної, за яким закріплено Товарів).

5.3. Доставка Товарів/повернення Товарів здійснюється за рахунок Покупця.

5.4. Вартість доставки Товарів Покупець сплачує відповідно до актуальних тарифів, що вказані на сайті відповідної служби із доставки.

6. Умови обміну та повернення Товару

6.1. Повернення та обмін Товарів, що продається Продавцем на користь Покупців відбувається згідно положень Закону України «Про захист прав споживачів».

6.2. Згідно із Додатку № 3 до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.94 № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» Товар обміну (поверненню) не підлягає, так підпадає під ознаку «непродовольчих товарів - парфюмерно-косметичних виробів».

6.3. Повернення Товарів можливе у випадку, якщо Покупець отримав Товари, що не відповідає його Замовленню і здійснив повернення цих Товарів у відділенні служб доставки та/або Товари мають ознаки дефекту виробництва.

7. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов’язань за умовами цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

7.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, яку надав при Замовленні Товарів. Якщо Покупець не вірно вказав особисті дані, дані поштового відділення, номер телефону, то витрати за переадресацію Товарів покладаються на Покупця.

7.3. Якщо Покупець відмовляється забрати Товари на відділені поштового зв’язку, то такі Товари повертаються Продавцю. Вартість з послуг доставки, зберігання покладається на Покупця. Продавець повертає Покупцю кошти за Товари за мінусом витрат доставки, зберігання.

7.4. У випадках, непередбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України.

7.5. Покупець та Продавець погоджуються вирішувати спірні ситуації шляхом переговорів та досягненням консенсусу.

7.6. У випадку неможливості досягнути консенсусу протягом 30 календарних днів Покупець має право звернутися із скаргою до будь-якого державного органу, до компетенції якого входить розгляд таких скарг.

7.7. У випадку неможливості вирішення спору згідно з п. п. 7.4, 7.5 Покупець має право звернутись виключно до суду за місцем знаходження Продавця.

7.8. Продавець не несе відповідальності за невідповідність Товарів, невиправданим очікуванням, суб’єктивній оцінці та завищеним сподіванням Покупця. Претензії, що ґрунтуються на вищевказаних критеріях не задовольняються.

8. Строк дії Договору та порядок його розірвання

8.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту Покупцем та діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань по Договору.

8.2. Цей Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії в односторонньому порядку у випадках, передбачених умовами Договору.

9. Форс – мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.

9.2. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

10. Інші умови

10.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета, і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та домовленості будь-якого характеру між Сторонами щодо його предмета.

10.2. Договір в будь-який час може бути змінений і/або доповнений Продавцем в односторонньому порядку без попереднього і/або подальшого повідомлення Покупця. Зміни в Договір будуть публікуватися із зазначенням дати останнього оновлення. Покупець вважається повідомленим про внесені до Договору зміни і/або доповнення з моменту опублікування цих змін в Інтернет-магазині.

10.3. Недійсність, незаконність або непридатність для звернення до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсності, або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших положень цього Договору.

10.4. Якщо в цьому Договорі не обумовлюється інше, всі повідомлення повинні направлятися на адреси, що зазначені у цьому Договорі чи в Інтернет-магазині.

10.5. Продавець залишає за собою право змінювати вартість Товару, оновлюючи ці зміни у Інтернет-магазині.

10.6. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або Договору в цілому. В такому випадку Сторони  повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення, щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.